Praktijk Drongen: Varendrieskouter 73a

Praktijk Gavere: Scheldestraat 37

 Tot 11/5 enkel hoog dringende behandelingen mogelijk in Praktijk Gavere

Vanaf 11/5 trapsgewijze opstart in Drongen en Gavere


Afspraken voor een vlotte consultatie


De patiënt

 1. Belt aan en wacht aan de voordeur
 2. Draagt reeds zijn mondmasker bij het binnenkomen
 3. De patiënt raakt zo weinig mogelijk aan met zijn handen tijdens zijn bezoek
 4. De handen worden gewassen, desinfectatie met gel
 5. Er is GEEN gebruik van de wachtzaal en het toilet tenzij het echt niet anders kan


De osteopaat

 1. Draagt een hygiënisch werkpak en mondmasker
 2. Maakt GEEN gebruik van handdoekken, overtrekken of gezichtskussen maar enkel wegwerp papieren materiaal
 3. ontsmet de volledige ruimte na elke patiënt
 4. laat de ruimte minstens 10 min verluchten voor hij iemand nieuw binnen laat

Covid- 19 afspraken


Indien u of één van uw familieleden zich ziek voelt

wordt de afspraak steeds geannuleerd!


 • Indien mogelijk wordt de consultatie voorafgegaan door een telefonische bevraging om volgende symptomen te bevragen:


 1. hoesten, kortademigheid, borst pijn,                                                                                      plots geur- of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak
 2. koorts, spierpijn, vermoeidheid, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn,                            waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid                                  plotse val zonder duidelijke oorzaak
 3. verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...).


          - heb je 1 van deze symptomen gehad de laatste 2 weken 
          - ben je in contact geweest met iemand met dergelijke klachten de laatste 2 weken


--> Enkel indien de patiënt en zijn familieleden, de osteopaat en zijn familieleden

      geen ziekte symptomen hebben kan de behandeling doorgaan!Als zorgverlener beschik ik over voldoende materiaal om de behandeling veilig te laten doorgaan

          - hydroalcoholische gel, medische handzeep

          - mondmaskers voor therapeut en voor patiënt ( te verkrijgen in de praktijk)

          - handschoenen

          - Hygiënische werkpakken of een schort per patiënt

          - Papieren beschermingsmateriaal voor de behandel tafel of je brengt je eigen

            handdoek mee


 • EN mits een systematische reiniging van alle zones waar de patiënt en de osteopaat mee in contact zijn gekomen.
 • minstens tien minuten verluchting tussen twee patiënten
 • geen gebruik van de wachtzaal of toilet tenzij het echt niet anders kan
 • wanneer de patiënt vertrekt, komt de volgende pas een kwartier later om de desinfectie en verluchting toe te laten
  Samen sterk voor ieders gezondheid